Välkommen till Advokat Norrköping - Advokat Rickard Appelberg är en advokat med spetskompetens och lång erfarenhet

Advokat Rickard Appelberg arbetar inom straffrätt (brottmål) som försvarare och målsägandebiträde och inom familjerätt som rättshjälpsbiträde och ombud i vårdnads- och umgängesprocesser och inom personskadereglering som ombud och inom förvaltningsrätt som offentligt biträde i mål om LVU, LVU, LPT och LRV samt inom hyresrätt som ombud i hyrestvister.

Advokat Norrköping - Advokat Rickard Appelberg

Advokat Rickard Appelberg i Norrköping. Oavsett om du är i behov behöver hjälp med vårdnadsfrågor eller brottmål kommer du bemötas av en empatisk och en djupt engagerad advokatbyrå. Huvudsakligen arbetar vi med humanjuridik, det vill säga rättsliga frågor utifrån privatpersonens perspektiv.

Du kan lita på advokatbyrån i Norrköpings erfarenhet. Det är viktigt för oss att vår rådgivning och representation siktar mot ett konkret mål. Samtidigt vill vi säkerställa att du känner dig så trygg som möjligt under hela processen, vare sig det rör sig om att teckna ett juridiskt dokument eller föra en tvist i en domstol. Varje ärende ger vi oss in i helhjärtat, där fokus ligger på att göra varje klient nöjd.

 

Din advokat i Norrköping sätter alltid klienten i fokus.

Letar du efter en skicklig jurist? - Kontakta advokat Rickard Appelberg för en kostnadsfri rådgivning


För Advokat Rickard Appelberg är målet att med sin starka förhandlingsförmåga och juridiska kunskaper få dig som klient att känna största möjliga trygghet, att dina intressen tas tillvara på bäst tänkbara sätt är av högsta vikt för Rickard.

Stundom tar Advokat Rickard Appelberg sig an fall inom affärsjuridik, men arbetar oftast med humanjuridik. Detta betyder privatpersoners rättsliga frågor. Några av de vanligaste juridiska områdena är brottmål, familjerätt, migrationsrätt samt personskador. Vidare besitter Rickard lång erfarenhet inom processjuridik, avtalsrätt, entreprenadrätt, och arbetsrätt.

Advokat Rickard Appelbergs engagemang  inom dessa juridiska områden placerar honom på en unik plats i branschen och är alltid redo att tillvarata dina intressen som klient.

Om du är osäker på under vilket område just din rättsliga fråga faller under, kan du när som helst kontakta Rickard på: 011-100497. Eller läsa mer på hemsidan!

 

Du kan även titta förbi mottagningskontor beläget i centrala Norrköping.

Finansiering med Advokat Norrköping

Vad det gäller finansiering så oroa dig inte, Vi hjälper dig!

Många har möjligheten till hjälp via försäkringar eller staten gällande reglering av advokatens arvoden.

När du kontaktar Rickard Appelberg hjälper han dig att reda ut kostnadsfrågan samt ta reda på vilka resurser du har rätt till. Rättsskydd är till exempel något som ofta täcks utav din hemförsökring. Detta är ett försäkringsskydd som oftast täcker större delen av advokatkostnaden. Täcks inte rättsskydd av hemförsäkringen kan det i många fall täckas via din bostadsförsäkring. I en del fall kan rättsskydd även ingå i din båt- eller bilförsäkringen.

Om hemförsäkringen inte inkluderar rättsskydd har du i de flesta fall rätt till rättshjälp. Detta är ett skyddsnät framtaget för oförsäkrade människor med lägre inkomster. Även domstolen eller rättshjälpsmyndigheten kan bevilja rättshjälp. Advokar Rickard Appelberg besvarar mer än gärna på dina frågor rörande din finansiering.

Advokat Rickard Appelberg i Norrköping besitter bred samt djupgående kunskap inom följande rättsområden:

Advokat Rickard Appelberg arbetar inom straffrätt (brottmål) som försvarare och målsägandebiträde och inom familjerätt som rättshjälpsbiträde och ombud i vårdnads- och umgängesprocesser och inom personskadereglering som ombud och inom förvaltningsrätt som offentligt biträde i mål om LVU, LVU, LPT och LRV samt inom hyresrätt som ombud i hyrestvister.

Gratis rådgivning i mån av tid.

Brottmål

Försvarare - Har du blivit åtalad för ett eller flertalet brott kommer Advokat Rickard Appelberg ta dig i försvar.

Arbetsrätt

Ombud - för dig gentemot din arbetsgivare. I detta fall är en skicklig jurist alltid nödvändigt för ett lyckat utfall.

advokat norrköping

Målsägandebiträde

Har du blivit utsatt för brott kommer Advokat Rickard Appelberg att företräda dig samt din talan mot brotts förövaren.

Avtalsrätt

Ombud – för dig som part i ett avtalsförhållande eller för er båda och reder ut frågor om avtal

Entreprenadrätt

Ombud för dig som part i tvist med en entreprenör. Till exempel så kanske denne inte uppfyllt sina skyldigheter enligt avtal. Det är i dessa fall avgörande om du har en skicklig jurist vid din sida.

Tveka inte på att kontakta Advokat Rickard Appelberg vid juridiska frågor