Brottmålsadvokat Norrköping - Advokat Rickard Appelberg

Brottmålsadvokat Norrköping - Advokat Rickard Appelberg

Advokat Rickard Appelberg har sedan starten inriktat sig på familjerättslig rådgivning men har kan idag även erbjuda helhetslösningar inom brottmål såväl i Norrköping som i Stockholm. För Dig som är i behov av en förpliktigad brottmålsadvokat i Norrköping, där du som klient alltid står i fokus, och där tillit och trygghet är av högsta värde, är Advokat Rickard Appelberg brottmålsadvokaten för dig.

Vad innebär brottmålsadvokat?

En brottmålsadvokat är en advokat som utses av domstolen att hjälpa och biträde någon som är misstänkt eller åtalad för brott.

En brottmålsadvokat erbjuds till Dig som har blivit anklagad för brott och är i behov av en brottmålsadvokat. Som anklagad eller misstänkt för brott har en Du i nästan alla ärenden rätt till en brottmålsadvokat.

Det är endast i de mål där en person inte riskerar att dömas till fängelse som denne kan nekas rätten till en brottmålsadvokat. brottmålsadvokatens roll är att hjälpa för sin klient i brottmål.

Detta gäller oavsett om den misstänkte erkänner eller förnekar brott. Brottmålsadvokaten skall ges möjlighet att företräda sin klient genom hela processen, vilket innebär att denne får medverka både på polisförhör och vid en eventuell rättegång.

Ersättningen för en brottmålsadvokat i brottmål stannar i de flesta fall på staten och det är endast när den misstänkte eller åtalade har goda ekonomiska förutsättningar som denne själv behöver betala för brottmålsadvokaten i brottmålet.

Vad kan Rickard som brottmålsadvokat erbjuda dig som klient?

Advokat Rickard Appelberg erbjuder Dig som klient i Norrköping ett trygg ombud med rätt erfarenhet och kompetens för att driva dina eventuella mål, oavsett om det avser familjerättslig rådgivning eller brottmål.

Advokat Rickard Appelberg har tidigare i huvudsak varit verksamma i Stockholm. Efter inträde i Advokatsamfundet år 2015 har byrån nu även erhållit möjlighet att expandera till Norrköping och erbjuder därmed tjänster som brottmålsadvokat i brottmål även här.

Förstärkning i Norrköping har kommit genom en nyanställning av en advokat som specialiserar sig på brottmål och familjerätt. Advokaten åtar sig alla slags uppdrag som brottmålsadvokat i Norrköping. Advokaten har god kännedom om Norrköping som stad och bra lokalkännedom.

Detta är ett steg för oss på Advokat Rickard Appelberg att ytterligare försäkra sig att Du som klient får den bästa möjliga hjälp i brottmålsprocesser där behov av en brottmålsadvokat finns. Detta gäller oavsett om Du som klient är bosatt i Norrköping eller i Stockholmsområdet.

Kontakta Advokathuset Rickard Appelberg vid fler frågor kring Brottmål i Norrköping!

Varför skall Du välja Advokat Rickard Appelberg?

Genom flera års samlad kunskap och erfarenhet får du svar på de frågor som kan uppkomma oavsett Din situation. Som klient hos Rickard kan du kan känna dig trygg i att svar alltid kommer att ges med Ditt specifika ärende i fokus, oavsett om det är fråga om ett familjerättsligt ärende eller om det handlar om ett uppdrag som brottmålsadvokat.

Advokat Rickard Appelberg ser till att Du som klient erhåller den bästa möjliga rådgivningen, oavsett om du befinner dig i Stockholm eller Norrköping.

När vi antar uppdrag som brottmålsadvokat i Norrköping eller i Stockholm kommer Du att få ett personligt och rättssäkert ombud som har den professionella erfarenheten som krävs för att driva Ditt ärende oaktat om det är ett brottmål eller familjemål framåt på bästa möjliga sätt.

 

 

Vi säkerställer att kontakten mellan Dig som klient och ditt ombud får Dig att känna Dig trygg i att Ditt ärende alltid tas mycket väl om hand.

 

Advokat Rickard Appelberg försäkrar sina klienter den bästa möjliga rådgivningen, oberoende av om du befinner dig i Stockholm eller Norrköping. När du anlitar Rickard som brottmålsadvokat i Norrköping kommer du att få ett personligt och rättssäkert ombud som har den långa erfarenheten som krävs för att driva Ditt ärende utan betydelse om det är ett brottmål eller familjemål framåt på högsta professionella sätt. Rickard ser till att kontakten mellan klient och ombud får Dig att känna Dig trygg i att Ditt ärende alltid tas mycket väl om hand.