Familjerätt Norrköping – Advokat Rickard Appelberg

Advokat Rickard Appelberg är verksam över hela Sverige med kvalificerad juridisk rådgivning med särskilt fokus på familjerätt.

Familjerätt i Norrköping

Advokat Rickard Appelberg besitter särskild juridisk kompetens inom familjerätt, och finns här för dig för att hjälpa dig med Dina familjerättsliga behov kring boende, barn samt kring ekonomi. Rickard erbjuder möjligheten att etablera samboavtal, äktenskapsförord, testamenten samt avtal kring dina barns boende och er umgänge gentemot barnen.

Advokat Rickard erbjuder dessutom rådgivning kring familjerätt skräddarsydd efter Dina personliga behov, Rickard  förebygger att onödiga familjerättsliga trångmål uppstår i er tillvaro - kostnadseffektivt!

Har du blivit kallad till domstolstvist företräder självklart Rickard dig genom den rättsliga processen inför domstol, myndigheter eller eventuellt vid kontakt med din hemkommuns familjerättsliga avdelning

Rickard besitter stark handlingsförmåga, skyhög juridisk kompetens samt diplomatisk erfarenhet.

Rickard har företrätt klienter i den större delen utav landets olika domstolar – inte minst i Norrköpings stad.

Hos Rickard Appelberg är det av högsta vikt att Du som klient kan känna största trygghet med att alla dina intressen kommer att tillvaratas på bästa sätt - varje gång!

Om du skulle känna oro inför att kunna garantera dem en god och problemfri uppväxt, på grund av att du har svårt att hantera kostnader kommer Rickard att tillvarata dina barns juridiska rättigheter genom att se över dina möjligheter till att söka Rättshjälp eller kontakta ditt försäkringsbolag för

Rickard Appelberg agerar målsägandebiträde inom familjerätt, vårdnads- och umgängestvister och väntar på ditt samtal!

Målsägarbiträde begärs av domstolen efter det att du har gjort en polisanmälan – Därefter kan du önska Rickards företrädande genom att meddela detta hos Polisen, men Rickards kan även hjälpa dig i processen inför en anmälan om du önskar rådgivning innan besöket hos polisen.

 

Rickards huvudsakliga uppgift är i detta fall att stötta dig genom hela rättsprocessen från polisförhör genom förundersökningen tills dess att rättegångens avslut.

Advokat Rickards hjälper dig att förbereda dig både mentalt och kunskapsmässigt inför de väntande polisförhöret och inför rättegången.

Vidare står Rickard självklart bakom dig som stöd under tiden du förhörs. Rickards för Din skadeståndstalan åt dig på högst kompetent sätt och yrkar belopp som är skäligt att begära för Ditt mål.

I detta fall behöver du inte betala Rickards för denna tjänst då kostnaden för målsägandebiträdet betalas av staten.

Rättsskydd

Till rättsskyddet kan Du känna största trygghet. Rättshjälp är den sociala skyddslagstiftning som hjälper den som inte har en ekonomi stark nog att tillåta rättsligt bistånd på egen hand – möjligheten att tillvarata sin juridiska rättigheter skall aldrig vara en klassfråga.

Vad Rättshjälpen innebär är att Du som inte har ekonomin till att anlita den hjälp du kanske behöver får hjälp av svenska staten att betala delar eller i en del fall hela kostnaden i ditt ärende avseende Dina ombuds kostnader. Din egen andel utgörs av dina ekonomiska förutsättningar. Har Du en försäkring som omfattar rättsskydd som täcker det rättsliga ärendet, kommer Rickard att driva ärendet med försäkringsbolaget för att du inte ska behöva tänka på det.

 

Tveka inte på att kontakta oss redan idag om du har frågår gällande familjerätt i Norrköping!