Offentlig Försvarare i Norrköping

Vad innebär en offentlig försvarare?

En offentlig försvarare utses av domstolen  och är en advokat som ska biträda någon som har blivit misstänkt eller åtalad för ett brott. Du som har blivit anklagad eller misstänkt för ett brott och är i behov utav en advokat kommer alltså att erbjudas en offentlig försvarare i Norrköping.

Offentlig försvarare - Rickard Appelberg

Som anklagad eller misstänkt för någon typ av brott har en Du i de flesta fall rätt till en offentlig försvarare. Med undantag för de mål där den misstänkte personen ej riskerar fängelsestraff, endast då kan du nekas rätten till en offentlig försvarare.

Den offentlige försvararens roll är att framföra sin klients intressen och talan oberoende av om den misstänkte erkänner eller förnekar brottet eller brotten i fråga. Rickard kommer att i egenskap av offentlig försvarare att företräda dig som klient genom hela processen, vilket betyder att han kommer att stå bakom dig och medverka från första polisförhör till den eventuell rättegången. Staten står i de vanligaste fall för ersättningen för den offentliga försvararen såvida den misstänkte eller åtalade har mycket goda ekonomiska förutsättningar.

Vad kan en Rickar Appelberg erbjuda dig i egenskap av offentlig försvarare i Norrköping?

Advokat Rickard Appelberg erbjuder sina klienter i Norrköping ett kunnigt och tryggt ombud med många års erfarenhet samt bredaste kompetens för att driva ditt mål, oberoende av vilket juridiskt område det faller inom.

Advokat Rickard Appelberg har i många år drivit mål inom de flesta juridiska området i Stockholmsområdet men kan idag erbjuda sin spetskompetens i Norrköping och Västervik med.

Rickard Appelberg åtar sig uppdrag som offentlig försvarare i Norrköping inom alla juridiska området. Rickard har mycket bra kännedom om Norrköping som stad och även mycket bra lokalkännedom.

Detta är ett sätt för Advokat Rickard Appelberg att vidare försäkra sig att Du som klient får den absolut bästa hjälp i de processer där behov du står i behov utav en offentlig försvarare. Oberoende av om det är i Norrköping eller i Stockholmsområdet.

Advokat Rickard Appelberg ser alltid till att Du får den bästa möjliga rådgivningen när du driver ett ärende i Norrköping. När Rickard antar sig uppdrag som offentlig försvarare i Norrköping får ett personligt, rättssäkert och extremt professionellt ombud som har den långa erfarenhet som krävs för att driva Ditt ärende.

Rickard säkerställer även att kontakten med Dig och ditt ombud får Dig att känna högsta möjliga trygget i att Ditt ärende tas väl hand om på rätt sätt.

Varför välja Advokat Rickard Appelberg som din offentliga försvarare?

Advokat Rickard Appelberg är advokat som erbjuder marknadens bästa service inom alla juridiska områdena med fokus på områdena familjerätt och brottmål. Advokat Appelberg ger Dig som klient svar på de frågor som kan uppkomma oavsett Din situation. Som klient hos Appelberg kan du i allra högsta grad känna dig trygg att svar alltid kommer att ges med Ditt specifika ärende i fokus, oberoende av om din fråga fallet inom om ett familjerätt eller brottmål.

Kontakta Advokathuset Rickard Appelberg vid fler frågor kring Offentlig Försvarare i Norrköping!