Vårdnadstvist Norrköping - Advokat Rickard Appelberg

Advokat Rickard Appelberg är verksam inom flera olika rättsområden nedan följer ett urval av olika rättsområden Rickard erbjuder spetskompetens inom.

Vårdnadstvist i Norrköping?

Ett som är säkert är att livet hela tiden förändras. Då vardagen har sin gång händer det att vi till och från stöter på situationer i familjelivet då en advokat kan behövas kopplas in. Dessa ärenden faller inom familjerättens ämnesträd.

Det kan vara svårt att reda ut juridiska frågor som har med familjen att göra då just familjen oftast står oss som allra närmast. Familjerätt kan komma att ha enorm inverkan både på den personliga ekonomin relationen gentemot personen man bedriver processen mot.

Ring oss för kostnadsfri rådgivning gällande din vårdnadstvist.

Skilsmässor och vårdnadstvister

Rickard Appelberg besitter flera års erfarenhet inom vårdnadstvister.

Rickard antar sig ofta fall inom skilsmässor och vårdnadsfrågor. I de fall du som klient och din partner skiljs som vänner kan Rickard möta båda makarna för att reda ut frågor som bodelning och vårdnad av barn. Utifrån sin långa erfarenhet kan Rickard Appelberg ge er råd kring hur ni får avtal i stil med delad vårdnad att smidigast fungera i er livssituation.

 

Bodelning - Mitt i sorgen när en anhörig har gått vidare måste bodelningen av dödsboet tas omhand. Du kan anlita Rickard Appelberg för att få avlastning med pappersarbetet under den här känsliga tiden. Det är inte konstigt att alla koll på allt som behövs göras och samtliga delar av lagboken. Advokat Rickard Appelberg i Norrköping ser till att regler samt mallar följs korrekt när du ska upprätta, äktenskapsförord, samboavtal och andra juridiska dokument utöver bodelning och vårdnadstvister.

Ring oss för kostnadsfri rådgivning gällande din vårdnadstvist.

Rickard Appelberg erbjuder rutin, kunskap och kompetens.

En rutinerad och kunnig advokat är ovärderlig, i alla fall. Från de fall som hamnar i domstol till de man kanske inte behöver ta hela vägen dit. Ett kompetent utanförperspektiv är av högsta vikt för att alla parter i hetsiga konflikter slutligen skall kunna enas.

Personskador i Norrköping

Skulle du råka ut för en olycka i trafiken, få en patientskada, skadar sig på arbetsplatsen eller kanske skada dig på fritiden kallas det inom juridiken att man fått en personskada/arbetsskada. Advokat Appelberg hjälper dig i Norrköping som råkat ut för personskada att begära rätt ersättning från försäkringsbolaget. Efter det att du har anmält personskadan till försäkringsbolaget kan vi ta tag i skaderegleringen. Om personskadan inte skulle reda ut sig kan rickard företräda dig i domstolen. Rickard ser till är helhetsperspektivet. Därför klarar han av alla anspråk som kan bli aktuella på försäkringen redan från början.

Om du skulle råka ut för en personskada på arbetsplatsen kan du ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Det spelar ingen roll om du gjort dig illa på vägen till eller från jobbet, på arbetsplatsen eller någon annanstans under arbetstid.

Ring oss för kostnadsfri rådgivning kring personskador.